Có hiệu chỉnh form của phần mềm giống form công ty tôi được không?

Được. Trong hướng dẫn sử dụng phần mềm QLCL GXD có nhiều nội dung hướng dẫn bạn là để chỉnh form cho phù hợp. Tuy nhiên, với những form quá phức tạp có thể chèn vào file phần mềm nhưng không tự động hóa được 1 số thông tin.

- Để chỉnh sửa tốt: Bạn cần thành thạo thao tác chèn dòng, chèn cột, cắt dòng, cắt cột, di chuyển dòng, cột và cách đặt tên vùng (đặt Name) trong Excel

- Bạn hãy mở phần mềm QLCL GXD, trong menu Trợ giúp có lệnh Hướng dẫn sử dụng, hãy mở Hướng dẫn sử dụng và in ra, thực hành theo. Có bài tập số 8 hướng dẫn bạn thực hành chỉnh mẫu. Bạn xem thêm bài ở link sau: http://goo.gl/x1UQAg

- Bạn xem các video hướng dẫn sử dụng ở đây: http://youtube.com/hosochatluong