Khi chuyển sang máy tính khác, không cài Phần mềm GXD có đọc và in bình thường không?

Phần mềm chạy trên Excel, nên khi làm ra là file Excel luôn. Tắt phần mềm GXD đi, dùng Excel đọc, in và chỉnh sửa bình thường. Không bị lỗi #Name như phần mềm khác.