Em không rõ bản Dự toán GXD nào dùng cho vấn đề gì, còn sử dụng được không, cái nào thay thế cái nào?

Em mới tìm hiểu về phần mềm GXD nhưng em thấy có rất nhiều loại nên thấy khó hiểu. Ví dụ: Em thấy có nhiều loại GXD 2014, GXD9, GXD 9s, GXD10... nên em không rõ loại nào dùng cho vấn đề gì, còn sử dụng được không, cái nào thay thế cái nào ?

Chào em, vấn đề em hỏi xin được giải đáp như sau:

Về phần mềm dự toán: Dự toán GXD 10 là phiên bản mới nhất đã cập nhật các quy định hiện hành. 1 số công trình dang dở theo quy định cũ thì dùng phiên bản Dự toán GXD9s.

Giống như Windows, hãng Microsoft đã có các bản: Win 98, 2000, Vista, WinXP, Win7, Win8, Win10 thì GXD cũng phát triển các phiên bản qua các năm. Quá trình phát triển thì cập nhật thêm các tính năng và theo sự thay đổi chế độ, chính sách (cách tính toán) theo hướng dẫn của Nhà nước.

Theo quy định hiện hành, lập dự toán, lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng đang theo Nghị định số 32/2015/NĐ-CP của Chính phủ, Thông tư số 06/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng. Bản Dự toán GXD 10 là bản hiện hành đang chạy theo các quy định này.

Đôi điều giải đáp cùng bạn.
Chúc bạn sức khỏe, thành công.