Phần mềm Đấu thầu GXD đã cập nhật các thông tư, nghị định mới nhất rồi chứ?

Phần mềm Đấu thầu GXD đã cập nhật mẫu Hồ sơ mời thầu và mẫu trình bày đơn giá dự thầu theo Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch đầu tư về đấu thầu xây lắp rồi. Mẫu mới nhất đấy.

Số liệu, tính toán có liên quan gì đến Thông tư số 06/2016/TT-BXD và 05/2016/TT-BXD đều cập nhật ngay và luôn rồi bạn nhé.

Bạn yên tâm, trước giờ http://giaxaydung.vn luôn là địa chỉ tin cậy cập nhật các thông tin mới nhất về đầu tư xây dựng cho các đồng nghiệp cả nước. Vì thế các sản phẩm GXD luôn được cập nhật nhanh và kịp thời.