Cho em hỏi phần mềm Đấu thầu GXD và Dự toán GXD khác nhau ở điểm gì?

Cảm ơn bạn đã quan tâm, vấn đề này xin trả lời như sau:

Phần mềm Dự toán GXD Phần mềm Đấu thầu GXD
1. Dự toán GXD dùng chuyên nghiệp cho tư vấn thiết kế, lập dự toán, dự trù tiền mua công trình giúp Chủ đầu tư, lập kế hoạch chi phí sao cho đúng, đủ, tiết kiệm 1. Đấu thầu GXD (tên cũ là Dự thầu GXD) dùng chuyên nghiệp cho nhà thầu xây lắp lập giá chào thầu, đấu thầu, dự trù tiền bán, chế tạo công trình cho Chủ đầu tư, lập kế hoạch giá bán sao cho trúng thầu và có lãi tối đa
2. Dự toán GXD: thiên về sử dụng định mức, đơn giá, công bố giá vật liệu, giá nhân công, giá ca máy... tính toán theo chế độ, chính sách, quy định của Nhà nước 2. Đấu thầu GXD: thiên về sử dụng định mức nội bộ của nhà thầu, đơn giá, giá cả vật liệu, nhân công, máy theo giá cả thị trường mà Nhà thầu có thể huy động được để thi công công trình cho Chủ đầu tư và có lãi
3. Dự toán GXD: Có nhiều phần mềm dự toán trên thị trường tương tự 3. Đấu thầu GXD: hiện không có phần mềm nào chuyên nghiệp dành riêng cho công ty, doanh nghiệp nhà thầu tương tự
4. Dự toán GXD làm theo hướng dẫn tính toán của Thông tư số 04/2010/TT-BXD của Bộ Xây dựng, Nghị định 32/2015/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư hướng dẫn NĐ 32 4. Đấu thầu GXD theo các biểu mẫu của Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch đầu tư, Luật đấu thầu số 43 và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP tất nhiên cũng theo NĐ 32, TT04
phần mềm Dự toán GXD Phần mềm Đấu thầu GXD

Dĩ nhiên, nhà thầu vẫn có thể dùng Dự toán GXD để làm giá thầu, đấu thầu được. Nhưng nhiều anh/chị chuyên làm thầu thì họ không cần các bảng biểu để lập dự toán nên họ thích dùng Đấu thầu GXD hơn. Và khi cần nhà thầu cũng có thể tùy biến Đấu thầu GXD trở thành dự toán được, kiểu như pháo cao xạ hạ nòng bắn thẳng

Trước nay việc không phân tách rõ ràng phần mềm và cơ sở dữ liệu để lập dự toán thiết kế và dự toán dự thầu dẫn đến việc làm xã hội hiểu sai, chưa đúng. Ví dụ: Giá thầu xuất ra phải khớp với tổng hợp dự toán. Rồi công tác chấm thầu, xét thầu lấy định mức nhà nước để xét và hiệu chỉnh sai lệch... GXD JSC phân tách ra các phần mềm chuyên nghiệp là theo góp ý của nhiều chuyên gia góp phần vào giúp định hướng xã hội.


.v.v.