Dự toán GXD

Dự toán GXD

300.000 VND

Rất rẻ, dùng Rất thích, chạy trên Excel, rất tiện chia sẻ file, phối hợp các bên thực hiện, chỉnh sửa trực tiếp, bù trừ, điều chỉnh.

Dự thầu GXD

Dự thầu GXD

399.000 VND

Nếu chuyên làm và hiểu sâu về giá dự thầu, nhất là đã làm việc với mấy anh kiểm toán vài lần rồi bạn sẽ thấy sự hữu dụng trong tính chuyên nghiệp của dự thầu lập theo cách mà PM Dự thầu GXD đang làm. Ai va với kiểm toán rồi sẽ thấu hiểu. Tính tới thời điểm này phần mềm dự thầu GXD là phần mềm mạnh nhất để làm thầu. Ai đã dùng rồi đảm bảo sẽ “nghiện” luôn và không muốn dùng bất kỳ phần mềm nào khác.

Quyết toán GXD

Quyết toán GXD

500.000 VND

Không chỉ giải quyết hồ sơ tồn đọng, với các công trình mới, Quyết toán GXD sẽ giúp cho việc lập hồ sơ quyết toán của đơn vị thi công trình chủ đầu tư, chủ đầu tư kiểm tra một cách dễ dàng sau đó mới đề nghị Kho Bạc thanh toán. Không vấp phải vấn đề nêu ở trên nữa.

Quản lý chất lượng GXD

Quản lý chất lượng GXD

500.000 VND

Lập và quản lý hồ sơ nghiệm thu, hồ sơ hoàn công, hồ sơ hoàn thành công trình. Giảm nhiều công sức, tiết kiệm nhiều thời gian