Dự toán GXD 10

Dự toán GXD 10

300.000 VND

Rất rẻ, dùng Rất thích, chạy trên Excel, rất tiện chia sẻ file, phối hợp các bên thực hiện, chỉnh sửa trực tiếp,
Chi tiết

Đấu thầu GXD

Đấu thầu GXD

399.000 VND

Nếu chuyên làm và hiểu sâu về giá dự thầu, nhất là đã làm việc với mấy anh kiểm toán vài lần rồi bạn sẽ thấy
Chi tiết

Quyết toán GXD

Quyết toán GXD

500.000 VND

Không chỉ giải quyết hồ sơ tồn đọng, với các công trình mới, Quyết toán GXD sẽ giúp cho việc lập hồ sơ quyết
Chi tiết

Quản lý chất lượng GXD

Quản lý chất lượng GXD

500.000 VND

Lập và quản lý hồ sơ nghiệm thu, hồ sơ hoàn công, hồ sơ hoàn thành công trình. Giảm nhiều công sức, tiết kiệm
Chi tiết

Dự toán GXD khóa cứng

Dự toán GXD khóa cứng

3.000.000 VND

Giống như bản khóa mềm Dự toán GXD, nhưng dùng được cho nhiều máy, có thể chia sẻ nhau trong phòng để làm. Đang
Chi tiết

Đấu thầu GXD khóa cứng

Đấu thầu GXD khóa cứng

3.000.000 VND

Tiền thân là phần mềm Dự thầu GXD. Dùng được cho nhiều máy, có thể chia sẻ nhau trong phòng để làm. Bản khóa
Chi tiết

Quyết toán GXD khóa cứng

Quyết toán GXD khóa cứng

3.000.000 VND

Dùng được cho nhiều máy, không giới hạn thời gian, công việc.

Chi tiết

Quản lý chất lượng GXD khóa cứng

Quản lý chất lượng GXD khóa cứng

3.000.000 VND

Bản khóa cứng không giới hạn thời gian, số đầu việc, số lượng máy sử dụng. Phục vụ lập và quản lý hồ
Chi tiết