Phần mềm Dự toán GXD

Phần mềm Dự toán GXD

300.000 VND

Rất rẻ, dùng Rất thích, chạy trên Excel, rất tiện chia sẻ file, phối hợp các bên thực hiện, chỉnh sửa trực tiếp, bù trừ, điều chỉnh.

Phần mềm Dự thầu GXD

Phần mềm Dự thầu GXD

399.000 VND

Rất rẻ, làm thầu trên Excel, hay nhất hiện nay, tra công tác TT, VD cực dễ, đơn giá tổng hợp (gộp), nhiều Video hướng dẫn hay.

Phần mềm Quyết toán GXD

Phần mềm Quyết toán GXD

500.000 VND

Không chỉ giải quyết hồ sơ tồn đọng, với các công trình mới, Quyết toán GXD sẽ giúp cho việc lập hồ sơ quyết toán của đơn vị thi công trình chủ đầu tư, chủ đầu tư kiểm tra một cách dễ dàng sau đó mới đề nghị Kho Bạc thanh toán. Không vấp phải vấn đề nêu ở trên nữa.

Phần mềm Quản lý chất lượng GXD

Phần mềm Quản lý chất lượng GXD

500.000 VND

Lập và quản lý hồ sơ nghiệm thu, hồ sơ hoàn công, hồ sơ hoàn thành công trình. Giảm nhiều công sức, tiết kiệm nhiều thời gian

Quyết toán GXD

Quyết toán GXD

500.000 VND

Phần mềm Quyết toán GXD